Derneğimiz Hakkında Genel Bilgi
Pazartesi, 07 Ocak 2008
Merkezi Mudurnu'da bulunan Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Derneği, Türkiye'nin her geçen gün bir parçası daha yok olan ve yeri doldurulması imkansız kültürel ve doğal değerlerini yaşatma ve bu mirasa karşı sorumluluğunu, kamuoyunu konunun önemiyle ilgili bilgilendirici sivil toplum faaliyetleriyle bir ölçüde dahi olsa telafi etme ihtiyacı duyularak kurulmuştur. Ekomüzeden ev alan her hane sahibi bu derneğin bir üyesi kabul edilir.

 

Bu noktadan hareketle misyonu;

Kültürel ve doğal değerleri yaşatmak ve korumak;

Köy hayatının ve geleneklerinin sürmesini sağlamak;

Yıkılmak üzere olan geleneksel "Anadolu Türk Köy Evleri"ni korumak, onarmak ve kullanıma açmak;

Doğal ve kültürel varlıkların tahribine yönelik sorunlara çözüm üretmek olan demeğimiz gerek bireysel, gerekse ulusal veya uluslararası sivil inisiyatifler ve fon kuruluşları ile işbirlikleri geliştirerek Türkiye'nin kültürel ve doğal mirası ile ilgili kamuoyu bilinci oluşturmayı amaçlayan projeler üreterek sivil toplumun ve ilgili mercilerin dikkatini çekmeye yönelik faaliyetler düzenlemeyi görev edinmiştir. 2009 yılı itibariyle derneğimizin merkezi Hüsamettindere Köyü'ne alınarak proje bazında Türkiye'ye örnek olabilecek ilk Ekomüze Projesi için çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bünyemize şehir plancılar, mimarlar, mühendisler, müze bilimciler, akademisyenler ve çeşitli üniversitelerin belli bölümlerini katarak projemizi her geçen gün büyütmekte ve Türkiye genelinde tanıtılması için çaba göstermekteyiz. Bunun yanında köyümüze belirli zamanlarda çeşitli üniversitelerden akademisyenleri ve öğrenci gruplarını davet ederek yerel halk bilgilendirilmekte ve projemizin gelişmesine katkıda bulunacak alt projelerin tabanları oluşturulmaktadır.

Son Güncelleme ( Pazartesi, 10 Mart 2014 )