Derneğimizin Faaliyet Alanları
Pazartesi, 07 Ocak 2008
 • Tarihi,kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyetler yapar.
 • Hüsamettindere Köyü'nde gerçekleşen proje ile ilgili farkındalık yaratma amaçlı çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapar.
 • Çevremizin kültürel ve tabii değerlerini tanıtmak geliştirmek ve tarihi dokunun korunması ile ilgili olarak kamusal alanda faaliyet gösteren üniversitelerle meslek birimleri çevre il müdürlükleri yerel yönetimler sivil savunma müdürlükleri ve benzeri uluslararası kuruluşlarla temas kurar ve iş birliğinde bulunur.
 • Projeye katkı sağlayacak çeşitli üniversiteler için davet organizasyonları düzenler.
 • Çeşitli kurumları bir araya getirecek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlayarak proje ile ilgili yeni fikirler ve oluşumların çıkacağı çalıştaylar düzenler.
 • Yerel kalkınma amaçlı akademisyenler yardımı ile eğitim çalışmaları yapar.
 • Kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak amaçlı toplantılar ziyaretler ve çeşitli geziler düzenlenerek bölge genelini tanıtır.
 • Turizm faaliyetlerinin bölge bütününde entegrasyonunu sağlamak amaçlı çalışır.
 • Derneğe gelir temin etmek amacı ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.
 • Üyelerin daha aktif olması için çeşitli çevre etkinlikleri düzenler.
 • Dernek amaçları doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar (kitap, gazete, broşür, afiş, katalog, dergi, bülten, bildiri basar) ve görsel-işitsel medya da (TV, Radyo) halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar ve röportaj yapar.
Son Güncelleme ( Pazartesi, 10 Eylül 2012 )